Artemis İkonografisi

Artemis, MÖ’nin beşinci yüzyılında Yunanistan’da inanılan doğa tanrıçasıdır. O ve kardeşi Apollo güneşin çoğu dini ya da felsefi temsillerinde önemli bir rol oynamıştır. Artemis, aynı zamanda çift başlı bir köpek koruyucusu olarak kendisini gösteren değişik ikonografi öğelerinde de mevcuttur.

Artemis’in en çok bilinen ikonografisi, bıçaklanmış veya tırpanlanmış geyiği kurban etme olarak bilinir. Bu resim Artemis’in doğa tahminleriyle uyumlu olarak algılanmıştır. Yavrusunu Koroebus tarafından öldürülen Orpheus’un arkadaşları tarafından öldürülen Orpheus, geyik kurban vermiş olmasına rağmen, onun arkadaşları tarafından ölümünü ödlek, boş ve anlamsız olarak algılamıştır. Güç ve doğa üzerine sahiplerine korku saçan bu tanrıça, halk tarafından sevilmeyi veya takdir edilmeyi hak etmemiştir.

Fiziki olarak, Artemis genellikle ok, yay ve avcılık aletleri taşıyan sürekli bir rengin mavi ya da mor olduğu şekilde temsil edilir. Ayrıca omuzlarında kürek kemikleri taşıyan başka bir temsili de vardır. Artemis’in bedenini çevreleyen bir pergel savunma takılıdır. Diğer nesneler arasında, çift kafa olan tahtanın okları, tuğla taşıyan somun böcekleri ve bir çit taşıyan octopus bulunmaktadır.

Genel olarak, Artemis’in ikonografisi korunmayı, aranmayı ve korkuyla öç almayı simgeler. Özellikle avcılık, doğanın barış ve düzeni gibi konuların korunması, rahatlık ve hemşehrilerin korunması önemlidir. Doğal yaşam haklarına saygı göstermemiz, arkadaşlarımızdan öç almamız ve diğer insanlara saygı duymamız Artemis’in ikonografik anlamının önemli bir parçasıdır.

Yorum yapın