Bahsine Kökeni

Bahsine, İslami dünyada çok eski bir terimdir ve Mekke’nin Fizan dağında türeyen Kureyş kabilesinden gelmektedir. Kureyş kabilesindeki insanların ticaret yaptığı ve güçlendirdikleri şeyin adı “Bahsine”yi verdiler.

Tarihçiler tarafından ortaya çıkarılan Bahsine’nin aslında araba ticaretini kapsayan, özgün bir boğa ticareti olarak görüldüğü söyleniyor. Kureyş kabilesi, Arabistan’da bozkır ticaretinin büyük merkezlerinden biriydi ve buradan, bozkırtaki hayvanları ihrac etmeye başladılar. Bu hayvanların başlıcaları arasında atlar, deve, deve katırları, koyun ve inekler vardı.

Kureyşliler, bozkırdaki hayvanların bahsine olarak adlandırılmasının sebebini anlatırken, çeşitli anlatımlar kullanıyor. Bunlar arasında, atlar arasında aranan bir tür boğa olduğu, hayvanların en güvenilir ve sağlam olduğu, araba ticaretinin içinlerinden çıkan en iyi arabaların bahsine olarak adlandırıldığı ve Kureyş kabilesinin ticaretinin temelini oluşturduğu sayılıyor.

Kureyş kabilesinin ticaretinde kullandıkları bahsineyi, diğer kabile ve şehirler için de kullanmaya başladılar. Başka bölgelerdeki insanlar, Kureyş kabilesinin bahsineyi kendi ticaretleri için kullanmaya başladılar. Zamanla, Kureyş’in bahsineyi tüm İslami dünya tarafından kabul edilen bir terim olarak kullanıma girdi.

Bugün, Bahsine’yi İslami açıdan kabul edilen ve çok eski bir terim olarak kullanıyoruz. İslami açıdan bahsineyi, mahkemede müşterek bir çıkış noktası olarak görüyoruz. İslam hukuku ve onun kuralları, bahsine tabanlı bir düzen kurmaya çalışıyor. Bahsineyi, ticaretin, özellikle iddia ve tanıklıkların denetlenmesi için kullanıyoruz.

Yorum yapın