Kavbet Açıklaması

Kavbet, çok eski zamanlardan beri var olan ve hala büyük ölçüde kullanılan bir geleneksel yöntemdir. Kavbet, bir grup insan tarafından yapılan ve başka bir grup insanın karşı çıkmasına neden olan bir ortamda birbirlerine denk gelen anlaşmalar aracılığıyla çözümlenen bir tür gerginliktir. Kavbet, dünyadaki pek çok ilişkide kullanılmaktadır ve iyi bir iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak için iyi bir araç olarak kabul edilmektedir.

Kavbet, kişilerin kayıtsız şartsız anlaşmaya varmalarını sağlayan bir kavramdır. İki veya daha fazla kişinin birbirlerine sözlü olarak taahhütlerde bulunmasını sağlayarak uzlaşma yöntemiyle çatışma veya gerginlik önlenir. Düşünceler arasında doğal bir çelişki olduğunda, kavbet aracılığıyla uyuşma sağlanır. Anlaşmalar yukarıda belirtilen sözlü taahhütler tarafından sağlanır. Taahhütler sonra sadece hafızada tutulabilecek ve sonraki anlaşmalara göre değerlendirilebilecek mahkeme veya yalnızca iki tarafın mağduriyetini üzerinde anlaşmalaya varmaya koyulmalarını sağlamak için kesin olarak belirlenmelidir.

Kavbetle ilgili olarak, her iki tarafın karşılıklı olarak söz verdikleri, onayladıkları ve kabul ettikleri çeşitli sözleşme şartları vardır. Bu sözleşme şartları arasında anlaşmanın türü, ne kadar süreyle geçerli olacağı, anlaşmalının bedelinin ne olacağı, başka maddelerin neler olacağı, responsiblenin kim olduğu ve uygulanacak cezai müeyyidelerin neler olacağı gibi şartlar bulunur. Bu sözleşme şartlarının dikkatlice tartışılıp yeniden gözden geçirilebilecek şekilde çok iyi belirtilmesi ve her iki tarafa da önceden anlaşılması gerekir.

Kavbet, çoğu zaman etkin bir şekilde çatışmayı çözmeye yardımcı olur. Her iki tarafın da birbirinin beklentilerini anlaması, çözüm için iyi bir araç olacağından, resmi ve uzun bir sürece girmeden durumun çözülmesine olanak tanır. Kavbet, insanlar arasındaki iyi iletişime, karşılıklı anlayışa ve aralarındaki güvene dayanır. Başka bir deyişle, kavbet iletim, dürüstlük ve saygı temelinde inşa edilmiş bir aracılıktır.

Yorum yapın